Yritysilme, nettisivut ja markkinointimateriaalit - Fodelia Oyj

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Asiakas Yritysilme, nettisivut ja markkinointimateriaalit - Fodelia Oyj
Tehtävä www-sivut Yritysilme Logon suunnittelu Taitto
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta kuluttajat saisivat puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa.Yritykselle luotiin sen arvoja kuvastava ja kotimaista kasvuvoimaa huokuva visuaalinen yritysidentiteetti sekä nettisivut. Listautumista varten tehtiin kampanja, joka piti sisällään mm. markkinointiesitteen, ilmoittelua alan lehdistössä ja bannerimainontaa keskeisillä sivustoilla.


Fodelia Oy – Kotimaista kasvuvoimaa huokuva yritysilme

Yhtiölle haluttiin luoda sen arvolupaukseen sopiva yritysilme, jonka avulla se voisi vakuuttaa sijoittajat ja saavuttaa markkinoilla lujan ja luottamuksellinen aseman. Uuden logon tuli ilmentää kotimaamme puhdasta luontoa, aitoutta, innovatiivisuutta ja laatua. Koska yhtiö omistaa monia eri elintarvikealan yrityksiä, tuli graafisen ilmeen olla mahdollisimman geneerinen.

Logo pelkistää ja luo arvoa

Logon rinnalle suunniteltiin liikemerkki, jonka muotokieleksi valittiin elintarvikealaan sopiva sipulin tai jyvän muoto. Väreiksi valikoituivat kaurapellon keltainen sekä tumma, murrettu sininen. Väriyhdistelmä kuvastaa paitsi kotimaisuutta, myös arvoa ja elinvoimaa, jota yhtiö tarjoaa niin omistamilleen yrityksille kuin osakkailleen.
Sipulin kasvurenkaat konkretisoivat hienosti yhtiö päälupauksen kasvuvoimasta.

Logon kirjasintyyppi valikoitui liikemerkin muotokielen mukaan ja ne yhdessä luovat yhtenäisen ja tyylikkään kokonaisuuden.

Yritysilme graafisen ohjeiston mukaiseksi

Yhtiölle suunniteltiin myös graafinen ohjeisto, jossa määriteltiin värimaailma, kuvamaailma, fontti, word-pohjat ja powerpointpohjat. Graafiseen ilmeeseen suunniteltiin lisäksi jyväkuosi, jota hyödynnettiin mm. nettisivuilla, verkkosivuilla ja myyntiesityksissä. Kaikki markkinointimateriaalit ja nettisivut luotiin tehdyn ohjeiston pohjalta yhtenäisen näköisiksi.


Mitä saavutettiin?

Fodelia listautui First North Growth Market Finland –markkinapaikalle marraskuussa 2019 ja sen listautumisanti merkittiin moninkertaisesti.

- Voitti Parhaat sijoittajasivut First North-sarjan 2020.

- Voitti European Small and Mid-Cap Awards 2020 -kilpailun Rising Star -sarjan.