Fodelia Oyj

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Asiakas Fodelia Oyj
Tehtävä www-sivut Yritysilme Logon suunnittelu Taitto
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta kuluttajat saisivat puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Yhtiö omistaa elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Yritykselle luotiin sen arvoja kuvastava ja kotimaista kasvuvoimaa huokuva visuaalinen yritysidentiteetti sekä nettisivut. Listautumista varten tehtiin kampanja, joka piti sisällään mm. markkinointiesitteen, ilmoittelua alan lehdistössä ja bannerimainontaa keskeisillä sivustoilla.

Fodelia Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Lisätietoa yrityksen sivuilla

https://www.fodelia.fi/